an image
Gereformeerd Drachtster Mannenkoor.
Secretaris:
H. van der wielen
E-mail

Een Nieuw Begin

Nadat het koor "Spirit of Joy" uit Nieuwleusen en het Gereformeerd Drachtster Mannenkoor in december 2006 gezamelijk twee concerten hadden gegeven, ontstonden er plannen om het toen uitgevoerde kerstoratorium "Een Nieuw Begin" vast te leggen op een cd. Naast het kerstoratorium staan er van beide koren ook nog een aantal losse nummers rond kerst op deze cd. Deze cd is opgenomen in oktober/november 2008 in de Burgwalkerk te Kampen.

De kosten van deze cd zijn € 15,- excl. verzendkosten.

Wilt u deze cd bestellen? Klik dan hier.

 

Child in the Manger (solo Judith Sportel)

Cantique de Noël (solo Bert van de Wetering)

Star Carol

Daar Ginds in een Kribbe

Alzo lief had God de wereld

God and God alone

Go, tell it on the mountain

Here I am to worship

Herders in 't veld van Efrata

Hallelujah (uit 'The Messiah')

Kerstoratorium 'Een Nieuw Begin'

Inleiding

Troost nu mijn volk

En het geschiedde in die dagen

Dochter van Sion

En het geschiedde, toen zij daar waren

Zie de jonkvrouw (solo Judith Sportel)

Hoe zal ik u ontvangen (solo Judith Sportel en Bert van de Wetering)

De wereld ligt verzonken

En er waren herders

Het volk, dat in duisternis wandelt

En de engel zeide tot hen

Kind van toen

En plotseling was daar

Ere zij God (solo Judith Sportel)

En het geschiedde, toen de engelen

Komt, laat ons heengaan

Lof zij de Heer (solo Judith Sportel)

En toen zij het gezien hadden

Loof de Koning (solo Judith Sportel)

Een Nieuw Begin