an image
Gereformeerd Drachtster Mannenkoor.
Secretaris:
G. Bron
Korenmolen 26
9203 VA Drachten
E-mail

T: 0512-511940

Links

Facebook van Gereformeerd Drachtster mannenkoor

https://www.facebook.com/search/top/?q=gereformeerd%20drachtster%20mannenkoor 

 

Musici

Jorrit Woudt, organist / pianist , www.jorritwoudt.nl

Johan Bredewout, organist / pianist / componist, www.johanbredewout.nl

Harm Hoeve, organist, www.harmhoeve.nl

Andre van Vliet, organist, www.andrevanvliet.nl

Bert van de Wetering, organist/pianist, www.bertvandewetering.nl

Koren

Chr. Mannenkoor "Door Eendracht Verbonden" uit Hattem

 

Diversen

Jan Roolvink foto's van ons koor, www.janroolvink.nl

Bond van Chr. Ger. Zangverenigingen in Nederland, www.bcgzn.nl